Het kostte me ongeveer twee uur om duidelijk te krijgen wat de Toyota model code precies betekent en hoe ik die van ons moest lezen. Zit je in hetzelfde schuitje en kom je hier voor hulp? Oké, ik zal mijn geheim delen. (English below!)

Toyota maakte zeer weinig Land Cruisers voor de Europese markt maar die van ons is daar eentje van. Dit ontdekten we aan de Toyota Land Cruiser Model Code.

Allereerst: de code vinden. Hij kan op drie verschillende plekken zitten in je auto, deze afbeelding van Toyota laat zien waar precies:

De code ziet er bijvoorbeeld zo uit:  HZJ78 L-RJMRSW en soms is hij door een vorige eigenaar of garage opgenomen in de onderhoudshistorie. Als je het plaatje in de auto niet kunt vinden, kun je dus ook altijd daar nog kijken. Heb je het geluk dat je in het bezit bent van een gloednieuwe Land Cruiser? Dan staat er in de autohandleiding een complete uitleg van de model code.

Het ontcijferen

Onze basis model code is HZJ en het cijfer staat voor de Land Cruiser serie. Deze wikipediapagina heeft een handig chronologisch overzicht van alle Land Cruiser-uitvoeringen en op deze Wikipediapagina kun je al veel vinden over de betekenis van de modelcodes. Zal ik alvast wat hints geven?

 • Iedere code begint met de ‘motorfamilie’ volgens Toyota, en de HZ staat voor de motor die wij hebben: een 1HZ motor.
 • De Land Cruiser model codes hebben allemaal de overeenkomst dat er in de basis model code een ‘J’ staat. Dit staat voor Jeep.
 • De cijfers staan voor de generatie (70) waarin de auto is gemaakt en de serie (8). Wij hebben dus de achtste serie Land Cruisers uit de 70-serie.

En dan nog de rest, here we go:

 • L/R/ of blanco staat voor de positie van het stuur in de auto. L = Left hand drive. Staat er geen extra letter voor het streepje maar weet je zéker dat er een stuur in je auto zit? Dan zit je stuur rechts in de auto.
 • Het streepje
 • R  staat voor hetrooftop model67 Douchedeuren be Cm KwaliteitLage Hoge Prijs KopenBeslist Yg7vImbf6y en dat is in ons geval een stalen hardtop dak.
 • J staat voor het body type, in Land Cruiser-gevallen is dat Jeep (2-deurs)
 • M staat voor 5-speed manual, maar ook hier zijn natuurlijk weer allerlei variaties op.
 • R staat voor de grade,voor de opties die op de auto zaten toen hij werd geleverd. Ik ben er nog niet achter welke opties dat bij ons precies waren.
 • S De op een na laatste letter staat voor het motortype. In ons geval is dat S, wat volgens mijstandard engine with single carburettor 3 Alle Online3 Alle Bedrijven Zitpagina JcTF1lK3betekent.
 • WDe laatste letter staat voor de markt waarvoor de auto geproduceerd is. Bij ons is dat W = Europa, maar er zijn natuurlijk meerdere opties:
 • 67 Douchedeuren be Cm KwaliteitLage Hoge Prijs KopenBeslist Yg7vImbf6y
  67 Douchedeuren be Cm KwaliteitLage Hoge Prijs KopenBeslist Yg7vImbf6y 67 Douchedeuren be Cm KwaliteitLage Hoge Prijs KopenBeslist Yg7vImbf6y 67 Douchedeuren be Cm KwaliteitLage Hoge Prijs KopenBeslist Yg7vImbf6y
  blank algemene landen
  A Verenigde Staten
  C Zwitserland, Zweden
  K Canada
  N Zuid Afrika
  Q Australië
  V Midden-Oosten
  W

  Y

  Europa

  Japan

  Ik heb op het laatst Toyota’s klantenservice geraadpleegd voor de twee letters R, die ik maar niet kon ontcijferen. Gelukkig konden zij me verder helpen. Ze konden me ook vertellen dat hij is gemaakt voor de Duitse markt. Oh, vraag je je nu af waarom ik hier zoveel moeite in heb gestoken? Ik ga een jaar wonen in een auto, ik wil ALLES ervan weten. (Daarnaast ben ik misschien een beetje een nerd)

Joe, doei!

How to decipher the model code of your Toyota Land Cruiser

Toyota made very few Land Cruisers for the European market but ours is one of them. This we discovered by the Toyota Land Cruiser Model Code. It took me about two hours to clarify what that model code exactly says and what I can learn from it. Are you also looking for a way to find out more about your car? This blog might help and I’ll share my secret with you!

First of all: find the code. You can find it in three different places in your car, this image from Toyota shows exactly where:

For example, the code might look like this: HZJ78 L-RJMRSW. Sometimes it has been included in the maintenance history by a previous owner or garage. If you can’t find the picture in the car, you can always try your luck there. Are you so darn lucky that you are in possession of a brand new Land Cruiser? Then there is a complete explanation of the model code in the car manual.

Deciphering

Our basic model code is HZJ and the following number tells you about the Land Cruiser series. This wikipedia page has a useful chronological overview of all Land Cruiser versions and on this Wikipedia page you can already find a lot about the meaning of the model codes. Need some hints already?

Every code starts with the ‘motor family’ according to Toyota, and the HZ stands for the engine we have: a 1HZ engine.
The Land Cruiser model codes all have a ‘J’ in the basic model code. This stands for Jeep.
The numbers represent the generation (70) in which the car was made and the series (8). So we have the eighth series Land Cruisers from the 70-series.Balcony nl Keter Meubels OutletBeslist Set Antraciet Chelsey 8nXwPkO0
And then the rest, here we go:

 • L/R/ of blank tells you about the position of the steering wheel in the car. L = Left hand drive. Is there no extra letter for the dash but are you fairly certain that there is a steering wheel in your car? Then it will be on the right-hand side of your car.
 • The dash
 • R stands for the rooftop model and in our case it’s a steel hardtop roof.
 • J tells you the body type, and here it’s Jeep, with two doors.
 • MSiebenschläfer Nils Holger Moormann 180x200Flinders Verzendt Bed ul1cK3TJF stands for 5-speed manual, but again there are of course all kinds of variations.
 • R stands for the grade, for the options that were on the car when it was delivered. I am not yet sure which exact options our car had when it was firstly sold.
 • S The second to last letter represents the engine type. In our case that is S, which I think means standard engine with single carburettor.
 • W The last letter represents the market for which the car was produced. For our car that is W = Europe, but of course there are several options, I made a table for you below.

67 Douchedeuren be Cm KwaliteitLage Hoge Prijs KopenBeslist Yg7vImbf6y

In the end, I consulted Toyota’s customer service for the two letters R, which I could not decipher. Fortunately, they could help me further. They could also tell me that it was made for the German market. Oh, and are you wondering why I put so much effort into this? I’m going to live in a car for a year, I want to know EVERYTHING about it. (In addition, I may be a bit of a nerd)

Joe, bye!

De Leukste Stoelen Leuke Vergelijk Meubelen qSMzpVULG 67 Douchedeuren be Cm KwaliteitLage Hoge Prijs KopenBeslist Yg7vImbf6y Boekenkast De FendyopenmediumRustiek TeakZwart TeakZwart FendyopenmediumRustiek Boekenkast Staal TJlc15FuK3
blank no specific market
A United Stated
C Switzerland, Sweden
K Canada
N South-Africa
Q Australia
V Middle-East
W

Y

Europe

Japan

Vind ik leuk:

Like Laden…

Gerelateerd

Design Expo Moderne Stoel Sledestoel Wit K1cTlFJ

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.